Міжнародний студентський професійний
творчій конкурс
"Конкурентоспроможність підприємницької діяльності"

 

На базі КрНУ, в межах розвитку Інноваційного ХАБу здобувачів вищої освіти та молодих учених, за підтримки Міністерства освіти і науки України відбудеться Міжнародний студентський професійний творчий конкурс «Конкурентоспроможність підприємницької діяльності» (далі Конкурс).

Засновники конкурсу: кафедра «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з профільними кафедрами Вищої школи Європейських і регіональних студій (Чехія), Інститутом нових технологій та бізнесу в Чеській Будейовіце (Чехія) та Вроцлавським економічним університетом (Польща).

До організаційного комітету Конкурсу залучені представники міської влади та бізнесу, всеукраїнські громадські об’єднання та провідні фахівці з України та інших країн.

Завданнями Конкурсу є:
• сприяння розвитку молодіжного підприємництва, залучення молоді до підприємницької діяльності;
• виявлення охочих і здатних до підприємництва молодих людей;
• всебічна допомога молодим майбутнім та діючим підприємцям, підвищення їхнього освітнього рівня у сфері підприємницької діяльності;
• створення умов для реалізації підприємницької ініціативи учнівської та студентської молоді;
• підвищення конкуренції на внутрішньому ринку України та підтримка конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародних ринках.

Конкурс проводиться у два тури:
І тур – у закладах вищої освіти, студенти яких приймають участь у конкурсі до 23 квітня 2022 року.

Роботи надсилаються до КрНУ до 15 травня 2022 року.

ІІ тур – у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (кафедра «Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм»):
– подвійне «сліпе» рецензування конкурсних робіт з 15 травня по 25 травня;
– підсумкова науково-практична конференція в онлайн-режимі у базовому закладі вищої освіти, 26–31 травня 2022 року.

Конкурс включатиме такі номінації, як «Бізнес-стартапи», «Інноваційний проєкт» і «Конкурентоспроможність бізнес-асоціацій» та охоплюватиме широке коло тем.

Учасники зможуть присвятити свої роботи:
• розвитку підприємницької освіти та стартап-руху в університетах України;
• створенню належних конкурентоздатних умов для розвитку підприємницької діяльності;
• побудові сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату шляхом консолідації зусиль усіх зацікавлених осіб;
• покращенню базових умов бізнесу;
• оцінюванню бізнес-клімату на місцевому та національному рівнях;
• проблемі ведення бізнесу в умовах COVID-19;
• створенню повноцінної стартап-екосистеми в Україні та бізнес-інкубаторів при університетах.

До участі приймаються студентські роботи, виконані українською або англійською мовами, які раніше ніде не публікувалися. Роботи повинні мати пошуковий характер та практичну спрямованість, бути креативними, містити наукову новизну та не містити плагіату, фабрикації та фальсифікації.

До участі запрошуються здобувачі вищої освіти з України та інших країн.


 
KrNU © 2022