Міжнародний студентський професійний
творчій конкурс
"Конкурентоспроможність підприємницької діяльності"

 

Журі конкурсу

Труніна Ірина Михайлівна - професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, голова журі;

Ольшанська Олександра Володимирівна - професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, заступник голови журі;

Сущенко Олена Анатоліївна - професор, завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, заступник голови журі;

Дружиніна Вікторія Валеріївна - професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Душек Іржи - доктор філософії, доцент кафедри менеджменту і маркетингу, ректор Вищої школи Європейських і регіональних студій в Чеське Будейовіце (Республіка Чехія) (за згодою);

Бартош Фортунски - доцент кафедри економічної теорії, координатор програми Erasmus+ факультету економіки університету Ополе (Республіка Польща) (за згодою);

Загірняк Денис Михайлович - професор кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Д-р Микола Муравйов - старший викладач кафедри бізнесу та менеджменту, відділ бізнесу і менеджменту Абертейского університету (Шотландія, м. Данді, Велика Британія) (за згодою);

Д-р Анастасія Кулурі - доктор, викладач з бізнес-аналітики Norwich Business School, University of East Anglia Норвічська бізнес-школа, Університет Східної Англії (Велика Британія) (за згодою);

Семененко Інна Максимівна - професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, керівник Ресурсного центру зі сталого розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Босовська Мирослава Веліксівна - професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету;

Крикавський Євген Васильович - професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Борщ Вікторія Ігорівна - д.е.н., доцент, проректор з перспективного розвитку Одеського національного медичного університету;

Кочкіна Наталія Юріївна - доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ляшенко Олександра Миколаївна - професор, завідувач кафедри управління проєктами і процесами університету «КРОК»;

Іванова Наталя Сергіївна - доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Савицька Наталія Леонідівна - професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій Державного біотехнологічного університету (м. Харків);

Длігач Андрій Олександрович - д.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засновник і голова Advanter Group;

Білоткач Ігор Анатолійович - к.е.н., доцент кафедри міжнародного маркетингу університету імені Альфреда Нобеля.

 
KrNU © 2022