Міжнародний студентський професійний
творчій конкурс
"Конкурентоспроможність підприємницької діяльності"

 

Організаційний комітет конкурсуВітренко Андрій Олександрович - перший заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

Баженков Євген Володимирович - директор Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти», заступник голови оргкомітету;

Дрімал Марек - проректор з розвитку та інформатизації Університету Матея Бела (Словаччина), заступник голови оргкомітету (за згодою);

Никифоров Володимир Валентинович - перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, заступник голови оргкомітету;

Солошич Ірина Олександрівна - керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, заступник голови оргкомітету;

Збиранник Оксана Миколаївна - старший викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського, відповідальний секретар;

Сафонов Юрій Миколайович - заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Єрмаченко Володимир Єгорович - проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Дьоміна Оксана Миколаївна - голова громадської організації «Об’єднання маркетологів України» (за згодою);

Усанова Ольга Петрівна -заступник міського голови Кременчуцької міської ради Полтавської області (за згодою);

Бойко Маргарита Григорівна - професор кафедри Київського національного торговельно-економічного університету;

Бабіченко Віктор Володимирович - заступник Голови Правління - начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта» (за згодою);

Станіслав Кореник - професор, завідувач кафедри територіальної економіки та державного управління Вроцлавського університету економіки і бізнесу (Республіка Польща) (за згодою);

Іртищева Інна Олександрівна - проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Тамбовцева Тетяна - професор Ризького технічного університету, експерт з акредитації, керуючий редактор Міжнародного наукового журналу Економіка та бізнес (Латвійська Республіка) (за згодою);

Мемфель-Снєжик Анна - доктор філософії, доцент кафедри територіальної економіки та державного управління Вроцлавського університету економіки і бізнесу (Республіка Польща) (за згодою);

Любомир Пана - почесний ректор Вищої школи Європейських і регіональних студій в Чеське Будейовіце (Республіка Чехія) (за згодою);

Пряхіна Катерина Андріївна - доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Латишев Костянтин Олександрович - доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Мороз Олена Василівна - доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Загорянська Олена Леонідівна - доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Шапошников Костянтин Сергійович - завідувач відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Юдіна Світлана Павлівна - завідувач сектора відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Рябич Наталія Іванівна - методист вищої категорії відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

 
KrNU © 2022